Kościół św. Brygidy

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Dzisiaj kojarzony jest przede wszystkim z wydarzeniami sierpnia 1980 r., kiedy jego ówczesny proboszcz ks. Henryk Jankowski odprawiał w nim msze święte w intencji strajkujących robotników ze Stoczni Gdańskiej.

Wielu odwiedzających świątynię pielgrzymów myśli także o wydarzeniach, jakie rozegrały się na wybrzeżu w grudniu 1970 r. W świątyni znajduje się bowiem monumentalny, bo mierzący sobie 11 m wysokości, współczesny ołtarz z obrazem Matki Boskiej Opiekunki Ludzi Pracy, upamiętniający robotników, którzy zginęli podczas grudniowych zamieszek. Ołtarz ten wykonany jest z bursztynu, przez co każe także wspomnieć tradycje gdańskich bursztynników, których wyroby na przełomie XVI i XVII stulecia zamawiane były przez bogatych mieszczan, przedstawicieli szlachty i magnaterii oraz dla papieży, carów, sułtanów, kalifów i władców największych państw europejskich.

Kościół św. Brygidy (ul. Profesorska 17) stanowi także ślad kultu św. Brygidy, jaki rozwinął się w Gdańsku po tym, jak w 1374 r. przez ok. 2 tygodnie, w stojącej na miejscu obecnego kościoła kaplicy św. Magdaleny spoczywały zwłoki św. Brygidy wiezione z Rzymu do Szwecji. Kult ten podtrzymywały brygidki sprowadzone do miasta w 1386 r. (w 1817 r. ich zakon został skasowany).Świątynia powstawała etapami w latach 1394-1512. Ostatnie, znaczące zmiany w jej sylwetce wprowadzono w stuleciach XVII i XVIII. W 1673 r., w jej południowo-wschodnim narożniku wybudowano wieżę dzwonniczą ze szczycikami i wysoką latarnią, a 1724 r. sygnaturkę nad prezbiterium zachodnim. W jej zakrystii widnieje obraz H. Hana Apoteoza św. Brygidy z 1612 r.

Mini przewodnik

Lepiej znany jako Kościół Solidarności, gdzie proboszcz Henryk Jankowski celebrował msze św. z myślą o strajkujących stoczniowcach. W środku znajduje się też bursztynowy ołtarz Matce Boskiej Opiekunce Ludzi Pracy, poświęcony robotnikom zabitym w czasie Grudnia ‘70. Kościół powstawał w latach 1394-1512, w efekcie wzmagającego się kultu św. Brygidy w mieście.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja