Rezerwat Mewia Łacha

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Utworzony w 1991 roku w otulinie Parku Krajobrazowego “Mierzeja Wiślana” obszar ochrony przyrody, a zwłaszcza - terenów lęgowych ptactwa wodno-błotnego. Rezerwat położony jest u głównego, przekopanego ujścia naszej największej rzeki na obu jej brzegach: ok. 19 hektarów na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej i w granicach 131 ha w granicach gminy Stegna, w pobliżu Mikoszewa.

Mewia Łacha to jedyne na polskim wybrzeżu miejsce, gdzie gniazdują rybitwy czubate, sieweczki morskie i rybitwy popielate. Przylatują tu także m.in. mewy srebrzyste, sieweczki obrożne, mewy śmieszki, ostrygojady, sieweczki mongolskie, pijawniki, świstunki grubodziobe czy inne rybitwy: rzeczne i białoczelne. W sumie występuje tu ok. 220 gatunków ptaków, z czego przynajmniej 50 buduje tutaj gniazda.

Od czasu do czasu widuje się tutaj foki szare, bobry, foki pospolite wydry czy rzadkie na terenie Polski skorupiaki - zmieraczki zalewowe. Mewia Łacha cechuje się zatem niezwykłym bogactwem fauny, ale również flory. Naukowcy doliczyli się powyżej 450 gatunków roślin naczyniowych, z czego 70 jest w naszym kraju zagrożonych wymarciem, a 17 podlega najściślejszej ochronie. Do najważniejszych z nich należą lnice wonne, mikołajki nadmorskie, kruszczyki rdzawoczerwone czy nietypowe grzyby - sromotniki fiołkowe.

Przez rezerwat prowadzi jedna ścieżka turystyczna. Zejście z niej jest surowo wzbronione. W 2013 r. zbudowano specjalną wieżę widokową dla miłośników przyrody, jednak ku niewysłowionemu żalowi amatorów birdwatchingu, ambona na Mewiej Łasze spłonęła doszczętnie jeszcze przed oficjalnym dopuszczeniem do użytku.

Mini przewodnik

Objęty bardzo ścisłą ochroną obszar Parku Krajobrazowego “Mierzeja Wiślana”, o łącznej powierzchni ok. 150 ha. Rezerwat położony jest po obu brzegach ujścia Wisły i zajmuje cenne tereny lęgowe, w tym jedyne w Polsce gniazda rybitw popielatych, czubatych i sieweczek morskich. “Mewia Łacha” to 220 gatunków ptaków i ponad 450 gatunków roślin naczyniowych.

Galeria

Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja