Spichlerz Opacki Oliwa

Jeden z zabytków na terenie pocysterskiego klasztoru w Oliwie. Spichlerz Opacki w Gdańsku to jeden z młodszych obiektów całego kompleksu - na podstawie dostępnych źródeł czas jego budowy szacuje się na pierwszą połowę XVIII stulecia.

Pod względem architektonicznej stylistyki trzykondygnacyjny Spichlerz Opacki reprezentuje barok. Jednak materiały budowlane pamiętają jeszcze średniowiecze - małe, gotyckie cegły pozyskano z rozbiórki dwóch starszych i mniejszych magazynów na zboże. Inicjatorem tej inwestycji był opat Franciszek Mikołaj Zalewski, którego rodowy herb (Godziembę) uwieczniono w formie płaskorzeźby nad wejściem.

Jako siedziba dla muzealnego działu etnograficznego oliwski Spichlerz Opacki w Gdańsku funkcjonuje od 1988 roku. Natomiast w strukturze gdańskiego Muzeum Narodowego Oddział Etnografii pojawił się w 1958 r. Gwałtowny rozwój kolekcji (i stosownych badań naukowych) placówki jest wielką zasługą Longina Malickiego, którego uhonorowano tablicą pamiątkową. Dziś zbiory liczą ok. 9000 eksponatów prezentujących kulturę ludową z niemal całego świata.

Odwiedzając Spichlerz Opacki w Oliwie można zobaczyć m.in. tradycyjne pomorskie meble, rzeczy przywiezione i wytworzone przez osadników fryzyjskich na pobliskich Żuławach, rzeczy należące do Polaków przesiedlonych z Kresów Wschodnich II RP czy najróżniejsze eksponaty z pozostałych regionów kraju. Oddział Etnograficzny Muzeum Narodowego w Gdańsku posiada również kolekcję prezentującą kultury egzotyczne: m.in. rzeźby, ozdoby, ceramikę czy dawną broń z Oceanii, Ameryki Południowej oraz Afryki.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Komentarze (0)

Dodaj komentarz