Wielki Młyn

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Krzyżacy, którzy wystawili go w XIV w., nie mogli przypuszczać, że kilkaset lat później powstanie w nim centrum handlowe. Zbudowali go po to, by pełnił rolę młyna, zbożowego magazynu i piekarni. Wzniesiony z cegły, usytuowany na sztucznej wyspie przy kanale Raduni, został wyposażony najpierw w 12, potem 18 kół wodnych o średnicy 5 m. Wielki Młyn należał do największych obiektów przemysłowych średniowiecznej Europy.

I tak produkcja mąki trwała tutaj aż do zakończenia II Wojny Światowej, kiedy to budowla uległa poważnym zniszczeniom. Po odbudowie w latach '60 XX stulecia Wielki Młyn pełnił najróżniejsze funkcje. Między innymi sceną teatralną, magazynem, dyskoteką, salonem gier, aż wreszcie od 1993 roku galerią handlową. Początkowo całkiem popularną, ale z biegiem lat tracącą coraz więcej klientów.

We wrześniu 2016 kupcy wynieśli się stąd na dobre - po przejęciu Wielkiego Młyna przez lokalny samorząd ruszyły prace nad przystosowaniem całości dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Według pierwszych planów Wielki Młyn będzie nową siedzibą dla miejscowego Muzeum Bursztynu - jednego z 10 oddziałów instytucji.

Mini przewodnik

Wzniesiony na polecenie Wielkiego Mistrza Krzyżackiego w XIV stuleciu na kanale Raduni, ówcześnie jedna z największych konstrukcji tego typu w całej Europie. Z początku pracowało 12, a niedługo potem już 18 kół - każde o średnicy 5 metrów. W ceglanym Wielkim Młynie działały także piekarnie, magazyn zbożowy, a nawet galeria handlowa. W 2016 r. zabytek przejęło muzeum historyczne.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja